Search
English

*貨品已截單*A P4U 6初:RIPNDIP潮牌中指貓 Frustration 牛仔褲

預計6月初到香港
*
Old price: HK$1,099.00
HK$618.00

WoW 原價$1099💥💥💥美國激減$618
.
美國RIPNDIP潮牌中指貓 Frustration 牛仔褲,😱😱😱好少打折!既然被我穩到有打折款。。勁抵啊,買到賺到,斷碼只有30腰、32腰、34腰、36腰、簡簡單單勁好襯,買黎比呀佬粗著都抵!💕

*
*
*