Search
English

*貨品已截單*A P4U 5 底: MOSCHINO方形絲巾

預計5月底到香港
*
Old price: HK$989.00
HK$299.00

WoW 原價$989 💥💥💥美國大減價 On Sale $299
.
🔥🔥 抵呀! . 🥳🥳全年最抵價一年一次激減‼️‼️癲仔價!!💥💥MOSCHINO方形絲巾🧣抵到爆‼️‼️ 讓穿搭質感瞬間提升的配件✨用黎襯袋都超正👜質感真超好✨✨摸起身很舒服😌如其買條韓國頸巾都成幾百蚊👀不如買條MOSCHINO🤭 心動就行動啦!
.
✅size:A款:21in W x 21in L    B款:28in W x 28in L

*
*
*