Search
English

*貨品已截單*A P4U 11 初: Puma Youth Low Cut 10對裝女仔中童船襪(隨機)

預計11月初到香港
Old price: HK$128.00
HK$79.00

WoW 原價$128 💥💥💥美國激減 $79有10對,終於有中童碼 
.
 #美國Puma 船襪,宜款襪比一般襪仔有彈性同透氣,✨👍Cushion 位置係透氣設計,✅所以比一般襪仔吸汗多達2-3倍💕

*
*
*