Search
English

*貨品已截單*A P4U 10 底:Mondetta 女裝衛衣(黑色)

預計10月底到香港
*
Old price: HK$498.00
HK$68.00

WoW 原價$498🔥🔥🔥美國on sale $68#快閃 #隨時cut單
.
大優惠,好癲呀!😱😱美國Mondetta 女裝衛衣,勁正呀,💁🏻‍♀️只係$68 勁抵,又比我搵到錯價,🥰我自己都買掃佐件,🔥女士們平平地掃返件啦! 🌟數量有限,🐎手快有手慢冇啊!
.
✅齊碼(US):XS/S/M/L/XL/XXL

*
*
*